فروشگاه ارزانترین جاروبرقی صنعتی البرز – الکتروکالا 44235520-021

قابل توجه مشتریان گرامی : بعلت تغییرات ناگهانی قیمتها لطفا قبل از واریز وجه حتماقیمت کالا و قطعات را استعلام نمائید.

ارزانترین قیمت جاروبرقی صنعتی و نیمه صنعتی- جاروبرقی سطلی خانگی -جاروبرقی مرکزی-جاروبرقی کارواشی- واکس زن برقی کفش(شوشاینر)-کباب پز برقی ایستاده

فروشگاه ارزانترین جاروبرقی سطلی و دستگاه واکس زن برقی البرز – الکتروکالا 44235520-021 شامل :جارو برقی سطلی خانگی،صنعتی مدل خاک و آب و خاک،نیمه صنعتی مدل هتلی و ویلائی،دستگاه کارواش،جارو برقی مرکزی،دستگاه براق کننده کفش (شوشاینر)،اتصالات و قطعات یدکی  و کباب پز برقی ایستاده می باشد.

picture 044 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

 جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ولتا

قیمت:2,800,000 تومان

picture 044 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرا

قیمت : 4,350,000 تومان

small saiz vc 101 1 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

 جارو برقی سطلی با فرم گرد

قیمت :700,000 تومان

photo 2017 06 08 22 57 46 1 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

 جارو برقی سطلی با فرم چهار گوش

قیمت :  تومان

photo 2017 06 08 23 00 10 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

 جارو برقی صنعتی آب و خاک سه موتوره 5000 موتور ولتا

قیمت:3.350.000 تومان

photo 2017 06 08 22 58 48 1 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی آب و خاک سه موتوره 5000 موتور ایسکرا

قیمت : 5,250,000 تومان

unnamed file 2 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره سوپر 4000 موتور ولتا

قیمت :2.900.000 تومان

2 4000 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره سوپر 4000 موتور ایسکرا

قیمت : 4,450.000 تومان

picture 044 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی خاک دو موتوره 4000 موتور ولتا

قیمت:2.750.000 تومان

picture 044 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرا

قیمت :  4,100,000 تومان

photo 2017 06 08 22 58 48 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی آب و خاک سه موتوره سوپر 5000 موتور ولتا

قیمت :3.450.000 تومان

photo 2017 06 08 22 58 48 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی آب و خاک سه موتوره سوپر 5000 موتور ایسکرا

قیمت :  5,350,000 تومان

photo 2017 06 08 22 58 48 copy 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی خاک سه موتوره 5000 موتور ولتا

قیمت:3.200.000 تومان

photo 2017 06 08 22 58 48 copy 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی خاک سه موتوره 5000 موتور ایسکرا

قیمت :  5,000,000 تومان

picture 044 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی خاک دوموتوره سوپر 4000 ولتا

قیمت :2.850.000 تومان

picture 044 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی خاک دو موتوره سوپر 4000 ایسکرا

قیمت : 4,200,000 تومان

photo 2017 07 19 15 48 18 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی مدل 6000 آب و خاک سه موتوره سوپر ایسکرا

قیمت : تومان  

photo 2017 07 19 15 46 50 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی مدل 6000 آب و خاک سه موتوره معمولی ایسکرا

قیمت : تومان

photo 2017 07 19 15 48 18 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی مدل 6000 خاک سه موتوره سوپر ایسکرا

قیمت :7,250,000 تومان  

قیمت ولتا:4,850,000 تومان  

photo 2017 07 19 15 48 28 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی مدل 6000 خاک سه موتوره معمولی ایسکرا

قیمت :7,150,000 تومان

قیمت ولتا:4,750,000 تومان

photo 2017 06 08 22 57 36 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جاروبرقی کارواش دو قلو دو موتوره

قیمت ولتا: 4,400,000 تومان

قیمت ایسکرا: 6,100,000 تومان

photo 2017 06 08 22 57 26 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جاروبرقی کارواش دو مخزنه تک موتوره

قیمت ولتا: 3.750.000 تومان

قیمت ایسکرا: 4.900.000 تومان

unnamed file 2 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی خاک سه موتوره سوپر 5000 موتور ولتا

قیمت :3.300.000 تومان

2 4000 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی صنعتی خاک سه موتوره سوپر 5000 موتور ایسکرا

قیمت: ,5,100,000 تومان

hoteli1 copy 2 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی نیمه صنعتی هتلی با موتور ایسکرا

قیمت:3,300,000 تومان

ptdc0420 copy 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی مرکزی چهار موتوره AEG

قیمت : تومان

ptdc0420 copy 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی مرکزی سه موتوره AEG

قیمت : تومان

ptdc0420 copy 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی مرکزی دو موتوره AEG

قیمت:4.900.000 تومان

قیمت ولتا:3.500.000 تومان

ptdc0420 copy 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی مرکزی تک موتوره AEG

قیمت :4.150.000 تومان

قیمت ولتا:3.150.000 تومان

ptdc0420 copy 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی مرکزی تک موتوره اگزوزدار AEG

قیمت:  تومان

photo 2017 06 08 22 57 36 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جاروبرقی کارواش دو قلو تک موتوره دو پروانه AEG

قیمت:4.900.000 تومان

قیمت ولتا:3.750.000 تومان

photo 2017 06 08 22 57 36 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جاروبرقی کارواش دو قلو دو موتوره دو پروانه AEG

قیمت:6.100.000 تومان

قیمت ولتا:4.400.000 تومان

2 4000 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی ویلائی نیمه صنعتی دو موتوره بادسته کاور با موتور ایسکرا

قیمت: 3,850,000 تومان

untitled 21 copy copy 2 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی ویلائی نیمه صنعتی دو موتوره بدون دسته کاور با موتور ولتا

قیمت : تومان

untitled 21 copy copy 2 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی ویلائی نیمه صنعتی دو موتوره بدون دسته کاور موتور ایسکرا

قیمت :  تومان

photo 2017 06 08 22 58 57 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی نیمه صنعتی هتلی با موتور ولتا

قیمت:2.350.000 تومان

photo 2017 06 08 22 59 17 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی ویلائی نیمه صنعتی دو موتوره سوپر بادسته کاور با موتور ایسکرا

قیمت:   3,950,000 تومان

ptdc0413 copy 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی ویلائی نیمه صنعتی دو موتوره سوپر بدون دسته کاور موتور ولتا

قیمت : تومان

ptdc0413 copy 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی ویلائی نیمه صنعتی دو موتوره سوپر بدون دسته کاورموتور ایسکرا

قیمت :  تومان

2 4000 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی ویلائی نیمه صنعتی دو موتوره بادسته کاور با موتور ولتا

قیمت:2,500,000 تومان

photo 2017 06 08 23 00 03 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

دستگاه واکس زن برقی

دو برسه دو شیره

قیمت:2,450,000 تومان

photo 2017 06 08 22 58 35 1 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

دستگاه واکس زن برقی

دو برسه تک شیره

قیمت :2,350,000 تومان

photo 2017 06 08 22 59 08 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

دستگاه واکس زن برقی کفش هتلی

قیمت :1,800,000 تومان

photo 2017 06 08 22 59 17 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

جارو برقی ویلائی نیمه صنعتی دو موتوره سوپر بادسته کاور با موتور ولتا

قیمت:2,600,000 تومان

12 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

کیسه جارو برقی صنعتی و ویلائی

قیمت:80000 تومان

12 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

کیسه جارو برقی هتلی

قیمت :65000 تومان

img 3413 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

کیسه جارو برقی سطلی خانگی

قیمت :22000 تومان

4brush1 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

دستگاه واکس زن برقی

چهار برسه دو شیره

قیمت: تومان

 

2 copy copy 2 1 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

برس صنعتی خاک چرخدار

قیمت:16500 تومان

img 3437 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

فیلتر کارواشی

قیمت :85000 تومان

ptdc0421 copy copy 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

فیلتر جارو برقی صنعتی

قیمت :45000 تومان

ptdc0421 copy 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

فیلتر جارو برقی خانگی

قیمت:16000 تومان

3 copy 2 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

گرد گیر صنعتی

قیمت:7000 تومان

4 copy 2 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

گو شه گیر صنعتی

قیمت :8000 تومان

2 2 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

لوله استیل صنعتی جفتی

قیمت :75000 تومان

1 copy 2 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

برس صنعتی آب و خاک

قیمت:17600تومان

 

unnamed file 4 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

 فرچه شوشاینر دو شیره

قیمت:80000 تومان

unnamed file 3 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

فرچه چهار برسه قهوه ای – مشکی

قیمت :150000 تومان

6 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

لوله خرطومی خانگی با دو سر کوپلینگ

قیمت :45000 تومان

3 copy 2 1 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

برس خانگی

قیمت:22000 تومان

 

copy 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

واکس روغنی براق کننده

قیمت :50000 تومان

unnamed file 6 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

کیت شوشاینر

قیمت : 80000 تومان

img 3355 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

کلید روشن – خاموش شوشاینر

قیمت:38000 تومان

 

photo 2017 10 29 21 19 17 150x150 -  جارو برقی صنعتی آب و خاک دو موتوره 4000 موتور ایسکرابا ضمانت 6 ماهه

کباب پز برقی ایستاده البرز

قیمت :630000تومان

فروشگاه ارزانترین جاروبرقی صنعتی البرز – الکتروکالا 44235520-021

فروشگاه الکتروکالا جاروبرقی سطلی ، صنعتی ، نیمه صنعتی،دستگاه کارواش ، جاروبرقی مرکزی و دستگاه واکس زن برقی را به شما عرضه میکند.با خیال راحت از این فروشگاه خرید کنید.رضایت شما آرزوی ماست.

ALL PRODUCTS

نمایش 1–16 از 63 نتیجه